Regler

Regler for stand på Tingvatns Ting

 1. Utstillere må være påmeldt innen 25. april.
 2. Fakturaen betales innen 20. mai til konto nr: 3123 08 41430
 3. Utstillere må fylle ut rubrikken for hvilke vareslag de selger.
 4. Utstillere må være på plass innen lørdag kl. 10.00.
 5. Plassen blir stilt til rådighet fra torsdag kveld.
 6. Matsalg er forbeholdt tingkomiteen.
 7. Utstiller står ansvarlig for de produkter de selger og skal ha forsikring for alle dager.
 8. Alle utstillere skal følge Tingets åpningstider, og standen skal til enhver tid være bemannet.
 9. Brannslukkingsapparat skal være tilgjengelig på hver stand.
 10. Utstillere er ansvarlig for renholdet rundt sin stand under Tingdagene og etter Tingets slutt.
 11. To inngangs-billetter er med i prisen for stand.
 12. Ønsker du annonse i Ting-avisen, husk kryss av i rubrikken i påmeldingskjemaet. Opplaget på Ting-avisen er over 25.000.
 13. Salg av sukkerspinn, popcorn og Softgun er ikke tillatt.

Vi vil ønske alle hjertelig velkommen til TINGET

Lørdag 10.00 – 20.00
Søndag 10.00 – 18.00

TingStyret vil satse på å utvikle og forbedre Tinget med tanke på kvalitet og kvantitet. Vi vil oppfordre alle stands til å hjelpe oss med dette.

Ha et godt ”TING”