Program 2016

Program 2016

Lørdag 18. juni
Kl.10:00 Portene åpner
Kl.13:00 Auksjon H&H Motor / Birkeland Bruk
Kl.15:00 Hægebostad Trekkspillklubb
Kl.17:00 Oakland v/Ann Kristin Eikeland
Kl.19:30 Foredrag v/Einar Lunde på Kollemo Skole (eget program)
Kl.20.00 Portene stenges

Søndag 19. juni
Kl.10:00 Portene åpner
Kl.12:00 Gudstjeneste v/Bernt Rune Sandrib
Kl.13:00 Samklang Skolekorps
Kl.14:30 Auksjon H&H Motor
Kl.16:00 Sie Gubba
Kl.18.00 Portene stenges